uk en ru

Угода із користувачем

Наведена угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та у відповідності до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу

Про надання послуг з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу), оренди віртуальних виділених серверів, виділених серверів та реєстрації доменних імен у мережі Інтернет, які надалі іменуються “Послуги” на серверах RealHOST, що іменується надалі “Виконавець”, будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі “Абонент".

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усній угоді" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг.

Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Абонента на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою https://realhost.pro.

Номером договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця.

В наданні Послуг Виконавцем буде відмовлено органам виконавчої влади, іншим державним органам, у тому числі державним підприємства, установам та організаціям, з метою дотримання Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

 • Абонент – особа, якій надаються Послуги, відповідно до умов Договору. Всі дії, вчинені з використанням логіну та паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто.

 • Хостинг – послуга надання дискового простору для фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.

 • Домен (доменне ім’я) – символьне позначення, яке слугує для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) у зручній для людини формі.

 • Обліковий запис (аккаунт) – запис в багатокористувацькій системі Виконавця, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Абонента, авторизації та обліку.

 • Верифікація Абонента - підтвердження персональних даних Абонента, які були надані ним під час реєстрації на сайті Виконавця, шляхом отримання від Абонента копії паспорта чи інших документів, що засвідчують особу завірені його електронним цифровим підписом або за допомогою системи BankID.

 • Панель керування Послугами – веб-інтерфейс та програмний інтерфейс (API), за допомогою якого Абонентом здійснюється управління доменами, хостинг-акаунтами, сайтами, поштовими скриньками, а також в якому можна переглядати інформацію про оплату і терміни дії Послуг. Доступ до панелі керування Послугами надається з використанням авторизації (логіна і пароля).

 • Адміністративне звернення – електроне звернення Виконавця адресоване конкретному Абоненту, що може містити в собі зауваження та/або вимоги, прохання та/або повідомлення, яке відображається в службовій області панелі керування Послугами Абонента, на що останній зобов’язується надати відповідь протягом 24 годин згідно п.п. 3.2.9. Договору.

 • Реєстратор – Виконавець, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування і функціонування доменного імені.

 • Оператор Реєстру – особа, яка здійснює заходи щодо технічного супроводу Реєстру.

 • Реєстрант – Абонент, який користується послугами Реєстратора з реєстрації (делегування) доменного імені.

 • Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів.

 • Реєстрація (делегування) доменного імені – процедура делегування доменного імені, яку здійснює Реєстратор (за замовленням та в інтересах Реєстранта), результатом якої є закріплення за Реєстрантом на заздалегідь визначений строк права на використання відповідного доменного імені.

 • Строк делегування – строк протягом якого Реєстратором забезпечується делегування доменного імені.

 • Трансфер – процедура зміни Реєстратора доменного імені.

 • IP адреса – мережева адреса в комп’ютерній мережі.

 • DNS Сервер – додаток, призначений для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом, забезпечує перетворення доменних імен в IP адреси.

 • Адміністративний контакт домену – особа, яка відповідає за управління доменним ім’ям.

 • Технічний контакт домену – особа, яка забезпечує технічне функціонування домену.

 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 • WHOIS – сервіс, призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет (Регламенти публічних сервісів [https://hostmaster.ua/services/]).

 • ICANN - Інтернет корпорація з управління доменними іменами та IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), міжнародна організація, яка відповідальна за управління простором IP-адрес та системи доменних імен Інтернет.

 • BankID - спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та iнших послуг через Інтернет.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під Послугами розуміється надання Абонентові:

1.1.1. унікального імені (логіну) та пароля, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;

1.1.2. реєстрації доменних імен та підтримки їх на первинному і вторинному сервері імен DNS;

1.1.3. можливості організації поштових скриньок на сервері Виконавця;

1.1.4. необхідних для підключення до Послуги консультацій через спеціальний розділ сайту Виконавця;

1.1.5. оренди віртуального виділеного сервера;

1.1.6. оренди виділеного сервера.

1.2. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договорів, укладених з адміністраторами доменів та іншими реєстраторами.

1.3. При наданні Послуг з реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни та можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями процесу реєстрації. Також Виконавець не відповідає за відмову організації в реєстрації домену з будь-яких причин.

1.4. Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

1.4.1. в заявці вказано повну, точну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації. Відповідальність за правильність і достовірність інформації та даних, викладених в заявці несе Абонент.

1.4.2. дотримані правила відповідної доменної зони.

1.5. Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього терміну передаються Абоненту за умови внесення відповідної плати, згідно з Розділом 4 даного Договору.

1.6. У разі, якщо зареєстрований домен через будь-які причини неможливо оформити на Абонента, та це не суперечить вимогам Реєстру, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію. При цьому Виконавець не набуває права на такі доменні імена, не претендує на них та не несе замість Абонента відповідальності за законність реєстрації, змісту та використання таких доменних імен.

1.7. Абонент підтверджує, що на момент укладання Договору, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прямо або опосередковано права третіх осіб.

1.8. За зареєстрований домен (домени) за даним Договором, повернення коштів не проводиться ні за яких умов.

1.9. Зареєстрований домен (домени) з ініціативи Абонента може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.

1.10. Всі операції з доменом виконуються у відповідності з правилами та регламентами доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

 • Правила домену .UA [https://hostmaster.ua/policy/?ua]
 • Регламент домену.COM.UA [https://hostmaster.ua/policy/?com.ua]
 • Регламент домену.KIEV.UA [https://hostmaster.ua/policy/?kiev.ua]
 • Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua];
 • Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/2ld/];
 • Правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР [http://uanic.net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr/]
 • Права та обов’язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits]
 • та інших доменних зон, правила та регламенти яких опубліковані на офіційних сайтах цих доменних зон.

II. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Абонент є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

2.2. Метою обробки персональних даних Абонента є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, здійснення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам згідно із законодавством.

2.3. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, які Абонент передає Виконавцю.

2.4. Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.

2.5. Видалення персональних даних Абонента здійснюється за його заявою Виконавцем, і являється підставою для розірвання Договору.

2.6. У випадку надання послуг реєстрації доменного імені за Договором дані, вказані в пункті 3.2.2. Договору, є обов’язковими для надання Реєстратору. Якщо надання Послуг за Договором передбачає використання додаткової інформації, Реєстратор може вимагати від Реєстранта надати таку інформацію. Реєстрант надає будь-яку додаткову особисту інформацію на свій розсуд.

2.7. Персональні дані, надані Абонентом, будуть доступні співробітникам та підрядникам Виконавця.

2.8. Укладаючи цей Договір, Абонент погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати надані персональні дані третім особам, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені або продовженні реєстрації), і що він належним способом повідомлений про кожен випадок надання персональних даних третім особам в межах мети, вказаної у пункті 2.2. Договору. У випадку зміни мети, з якою персональні дані Абонента передаються третім особам, вказаним у пункті 2.11. Договору, Виконавець повідомляє Абонента про нову мету шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Абонентом.

2.9. З метою надання послуг реєстрації доменного імені за Договором, персональні дані Реєстранта, а також персональні дані третіх осіб, надані Реєстрантом за їх згодою, можуть передаватися адміністраторам реєстру кореневого домену, в якому реєструється доменне ім’я, провайдерам, операторам та користувачам сервісу WHOIS, ICANN, ескроу-агентам, аудиторам, а також реєстратору, якого може призначити ICANN для перенесення домену.

2.10. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Абонента з будь-якою іншою метою, крім мети, вказаної у пункті 2.2. Договору, без належного повідомлення про це Абонента.

2.11. Реєстрант може змінювати надані ним персональні дані за допомогою Пенелі керування Послугами.

2.12. Персональні дані, надані Абонентом, є особистою та конфіденційною інформацією в розумінні Політики конфіденційності (https://realhost.pro/privacy), яка є невід’ємною частиною Договору.

2.13. Порядок надання особистої інформації Абонента третім особам, а також гарантії захисту такої інформації вказані в Політиці конфіденційності (https://realhost.pro/privacy), яка є невід’ємною частиною Договору.

ІІI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надати захищений WEB інтерфейс для реєстрації абонента, обробити введені абонентом дані та створити унікальний обліковий запис на підставі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до послуг в Панелі керування Послугами. .

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, внесеної згідно Розділу 4 даного Договору.

3.1.3. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця.

3.2. Обов’язки Абонента:

3.2.1. Надати повну, правдиву та точну інформацію в кількості, необхідній для надання Послуг Виконавцем. Інформація, яка надана Абонентом, за винятком персональних даних Абонента, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2.2. У випадку надання Виконавцем послуг реєстрації доменних імен своєчасно надавати наступну достовірну та актуальну інформацію щодо кожного доменного імені, а саме ПІБ, адресу електронної пошти (e-mail), поштову адресу та номер телефону: Реєстранта; авторизованої контактної особи, у випадку, якщо Реєстрантом домену є юридична особа; технічного контакту домену; адміністративного контакту домену; білінг-контакту домену;

3.2.3. Самостійно змінити всі паролі, що були надані Виконавцем та нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці.

3.2.4. Оновлювати персональні дані та інформувати Реєстратора про зміну персональних даних, вказаних у пункті 3.2.2. Договору, протягом 24 годин з моменту, коли такі дані змінилися.

3.2.5. Надавати відповідь на запит Реєстратора про підтвердження актуальності наданої Абонентом персональної інформації протягом 24 годин з моменту надсилання Абоненту такого запиту.

3.2.6. Підтримувати персональні дані , вказані у пункті 3.2.2. Договору, а також контактну інформацію у службовій частині сайту Виконавця в актуальному стані.

3.2.7. На вимогу Виконавця надати копії паспорта чи інших документів, що засвідчують особу завірені електронним цифровим підписом Абонента або верифікувати свою особу за допомогою системи BankID .

3.2.8. Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Абонент зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.

3.2.9. Надати відповідь на адміністративне звернення або повідомлення Виконавця протягом 24 годин з моменту надсилання Абоненту такого звернення або повідомлення.

3.2.10. Дотримуватись вимог, що передбачені Умовами надання послуг (https://realhost.pro/terms).

3.2.11. Не розміщувати на серверах Виконавця державні інформаційні ресурси, а також доменні імена, які обслуговують державні інформаційні ресурси, з метою дотримання вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», відповідно до яких державні інформаційні ресурси повинні оброблятися в інформаційній (автоматизованій) системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента в наступних випадках:

3.3.1.1. Не надходження своєчасної оплати за Послуги.

3.3.1.2. Надання Абонентом недостовірних або неточних персональних даних або ненадання таких даних на вимогу Виконавця.

3.3.1.3. Неоновлення Реєстрантом персональних даних, вказаних в пункті 3.2.2. Договору протягом 24 годин з моменту, коли такі дані змінилися;

3.3.1.4. Відсутності відповіді Абонента на запит Виконавця про верифікацію Абонента, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання такого запиту Абонентом;

3.3.1.5. Відсутність відповіді на адміністративне звернення Виконавця протягом 24 годин з моменту надсилання такого звернення;

3.3.1.6. Дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

3.3.1.7. Розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, що містяться в міжнародних договорах і конвенціях, учасницею яких є Україна. Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів великої кількості одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Абонента при таких розсиланнях, здійснених через іншого провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, програм обміну повідомленнями (Skype, Viber) та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

3.3.1.8. Опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;

3.3.1.9. Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

3.3.1.10. Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, а так само як посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;

3.3.1.11. Публікації і передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить діючому українському законодавству або міжнародним договорам та конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це відноситься до порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методів визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення;

3.3.1.12. Розміщення на серверах віртуального хостингу Виконавця програмного забезпечення (бінарного коду, скриптів тощо), що виконує роль сервера або самостійного сервісу.

3.3.1.13. Недотримання вимог, що передбачені Умовами надання послуг (https://realhost.pro/terms).

3.3.1.14. Розміщення на серверах Виконавця державних інформаційних ресурсів, а також доменних імен, які обслуговують державні інформаційні ресурси.

3.3.2. При тимчасовому припиненні надання Послуг Виконавцем, у разі настання випадків, вказаних в п.п. 3.3.1. Договору, Виконавець має право заблокувати доступ до Панелі керування Послугами Абонента та/або заблокувати частково або повністю надані Послуги.

3.3.3. Виконавець вправі припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

3.3.4. При підвищених (наднормативних) потребах Абонента щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати Абонентові перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента - припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Абонентом коштів.

3.4. Права Абонента:

3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

ІV. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України у відповідності до тарифів, встановленими на момент надання Послуги на умовах 100% передплати.

4.2. Здійснюючи оплату через відділення банківської установи, Абонент зобов'язаний вказати у платіжному документі номер рахунку-фактури, який виданий Виконавцем та ідентифікує оплачувані послуги.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Абонента, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця. Нові ціни вступають в силу з дати опублікування) дата його опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни цін, внесена оплата за Послуги не перераховується.

4.4. Послуги з розміщення віртуальних веб-серверів (хостингу), оренди віртуальних виділених серверів, виділених серверів вважаються сплаченими з моменту направлення Виконавцем повідомлення Абоненту про успішну активацію Послуг.

4.5. Послуги з реєстрації доменних імен у мережі Інтернет вважаються сплаченими з моменту направлення Виконавцем повідомлення Абоненту про успішну активацію Послуг та оновлення інформації в сервісі WHOIS.

4.6. Послуги, надані Виконавцем, не можуть передаватися третім особам, в тому числі переходити на обслуговування іншим компаніям у випадках:

4.6.1. отримання даної послуги як бонуса чи подарунка;

4.6.2. при неповній (частковій) оплаті даної послуги;

4.6.3. претензій по пункту та підпунктах 3.3.1. даного Договору;

4.6.4. отримання бонуса чи подарунка до даної послуги;

4.6.5. безкоштовного переведення доменного імені без його продовження.

4.7. Послуга може передаватися третім особам, в тому числі переводитися на обслуговування іншим компаніям при 100% оплаті наданих Виконавцем Послуг.

4.8. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не підлягають поверненню, крім випадку, коли сплачені кошти ще не були використані та знаходяться на балансі особового рахунку Абонента, тобто послуга ще не була активована Замовником (або не продовжено термін дії послуги). В такому випадку ще невикористані кошти можуть бути повернуті Замовнику тільки за його письмовою заявою з обов'язковим зазначенням повних реквізитів Абонента для повернення.

V. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютної безперебійності або безпомилковості Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервері чи у мережі Абонента або Виконавця, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

5.4. Абонент приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням наданих Послуг .

5.5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого паролю та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання.

5.6. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем щодо будь-яких зобов'язань і витрат, пов'язаних з:

- порушенням положень даного Договору Абонентом або іншими особами, які використовують ім'я користувача і пароль Абонента, або

- використанням Інтернет за допомогою Послуг, або

- розташуванням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Абонентом або іншими особами, які використовують його логін і пароль.

5.7. Реєстрант несе повну відповідальність за шкоду, нанесену протиправним використанням зареєстрованого домена третіми особами.

5.8. Виконавець виконує прохання Абонента, спрямовані тільки з контактного e-mail Абонента або зі службової області Панелі керування Послугами після успішного проходження авторизації.

5.9. Реєстратор, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не несуть жодної відповідальності за наслідки використання, невикористання чи неправомірного використання доменних імен, які зареєстровано за їхньою допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах Реєстратора. Реєстратор, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не можуть бути залучені у судові спори щодо доменних імен.

5.10. Виконавець виконує виключно технічні функції і не набуває жодних прав на відповідні доменні імена та веб-сайти, а також не несе відповідальності за розміщення Абонентом будь-яких матеріалів на своєму хостингу.

5.11. Абонент несе відповідальність за врегулювання будь-яких спорів, пов’язаних з реєстрацією та використанням доменного імені та послуг хостингу, і зобов’язаний захистити Реєстратора та Оператора Реєстру та їх директорів, менеджерів, інших співробітників і представників від будь-яких рекламацій, претензій та позовів, які виникають у зв’язку з реєстрацією та використанням доменного імені та послуг хостингу. Абонент зобов’язується компенсувати Виконавцю усі понесені ним витрати (у тому числі судові витрати), пов’язані з розглядом будь-яких претензій, рекламацій, спорів щодо реєстрації та використання доменного імені та послуг хостингу.

5.12. Абонент дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг по електронній пошті (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші).

5.13.Сторони погодились вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках та актах прийому-передачі робіт, підписаних Сторонами в рамках даного Договору, таким, що має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

VI. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

6.1. Претензії Абонента щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді та в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента складає не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

6.2. У випадку, якщо спір, який виник у зв’язку з реєстрацією та використанням доменного імені, неможливо врегулювати відповідно до пункту 6.1. Договору, такий спір вирішується компетентним судом.

6.3. При розгляді спорів, як докази сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail) зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

VII. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли заздалегідь знати та/або іншими непередбаченими обставини, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань і відбуваються незалежно від волі та бажання Сторін.

До обставин непереборної сили відносяться (але не обмежуючись): пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення засвідчено органом, уповноваженим згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору. До непередбачених обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань відносяться (але не обмежуючись): вилучення серверів Виконавця на підставі відповідного судового рішення, аварія, протиправні дії третіх осіб, вибух, тощо.

7.2. Сторона, якій стало відомо про настання таких обставин, сповіщає про це іншу Сторону не пізніше п’ятнадцати календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

7.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на період, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

VIII. МОМЕНТ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів, у тому числі передплата за послуги, не здійснюється.

8.2. Виконавець має право в будь-який час в однобічному порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин. При цьому за письмовою заявою Абонента можливе повернення невикористаних грошових коштів, що знаходяться на балансі Абонента. За послуги з реєстрації (делегування) доменного імені повернення грошових коштів не здійснюється.

8.3. Реєстрація доменного імені підлягає призупиненню, скасуванню або переданню іншій особі відповідно до будь-якої специфікації, регламенту або політики, яких має дотримуватися Реєстратор, або відповідно до будь-яких процедур Реєстратора або Реєстру у випадку необхідності виправлення помилки Реєстратора чи Оператора Реєстру в доменному імені або вирішення спорів, пов'язаних із зареєстрованим доменним іменем.

8.4.Договір набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим Договором, і діє до закінчення передплаченого Абонентом періоду дії послуг.

8.5. Ціна Договору складається із суми всіх платежів, отриманих Виконавцем від Абонента за надані Послуги протягом одного останнього року.

8.7. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, Виконавець зобов'язується оповістити Абонента і одночасно опублікувати вказані зміни на сайті.

8.8. Зміни вступають в силу через 14 календарних днів з моменту публікації на сайті Виконавця.

8.9. У разі згоди Абонента зі змінами, цей Договір продовжує своє дію з урахуванням внесених змін.

8.10. У разі якщо Абонент не згоден із опублікованими змінами у Договорі, він зобов'язується повідомити Виконавця про свою незгоду офіційним листом із повідомленням про вручення або надіславши листа в електронній формі, засвідченого його електронним цифровим підписом. Договір припиняє свою дію з дати отримання повідомлення.

8.11. З усіх питань, неврегульованим в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

IX. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1 Додатки є невід’ємною частиною цього Договору.

9.2 Додаток №1 –Умови надання послуг.

9.3 Додаток №2 –Політика конфіденційності.