PHP Хостинг на RealHOST підтримує більшість версій інтерпретатору мови PHP - від версії 5.2 до останньої версії 8.1. Кожен сайт, створений в акаунті користувача хостингу, може використовувати будь-яку версію PHP. 

Щоб змінити версію інтерпретатору мови для сайту:

Налаштування слід виконувати в панелі керування хостингом PHP https://php.realhost.pro:8083

1. Оберіть WEB-домен

4.Як змінити версію PHP для сайту

2. Натисніть кнопку "Додаткові опції"

6.Як змінити версію PHP для сайту

3. Змініть значення селектора "Шаблон Backend PHP-FPM" на потрібну версію PHP

8.Як змінити версію PHP для сайту