Створення бази даних і її налаштування описані нижче в цій статті.

База даних для сайту налаштовується в панелі управління ASP.NET хостингом

1. Перейдіть до розділу Hosting Spaces Menu - Databases - MSSQL 2014 (MariaDB)

4.Як створити та налаштувати базу даних?

2. Спочатку створюємо базу даних - натисніть кнопку "Create database"

6.Як створити та налаштувати базу даних?

3. Введіть ім'я бази даних і потім натисніть кнопку "Save"

8.Як створити та налаштувати базу даних?

4. Далі потрібно створити користувача бази - натисніть кнопку "Create user"

10.Як створити та налаштувати базу даних?

5. Введіть логін і пароль нового користувача СУБД та підключіть його до створеної раніше бази

12.Як створити та налаштувати базу даних?

6. У файлі конфігурації програми (web.config або appsettings.json) пропишіть рядок підключення (вказавши раніше створені ім'я БД, користувача та пароль):

приклад для MSSQL:

Data Source=scp.realhost.pro;Initial catalog=db99;User ID=db99user;Password=db99password;TrustServerCertificate=True

приклад для MySQL:

Server=scp.realhost.pro;port=3306;database=db99;uid=db99user;pwd=db99password;

Розширені можливості пошуку рядків підключення див. у документації розробника, також приклади можна переглянути тут - http://connectionstrings.com