Режими роботи PHP для сайту

Хостинг платформа PHP RealHOST побудована на базі панелі управління ISPmanager Business та працює на базі операційної системи Cloud Linux.

На веб-сервері є кілька режимів роботи інтерпретатора PHP, який можна вибрати для сайту.

LSAPI

Особливості режиму:

 • динамічний вміст обробляє модуль LSAPI веб-серверу Apache;
 • налаштування PHP вказуються індивідуально для кожного користувача. Змінити їх може користувач у WWW → PHP → Налаштування;
 • для кожного WWW-домену, який працює в цьому режимі, можна обрати будь-яку версію PHP зі списку встановлених альтернативних версій. Нативна версія PHP використовується для роботи самого модуля;
 • найбільш швидкий з режимів Apache. За швидкістю поступається тільки "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)".

При виборі цього режиму в файлі конфігурації Apache для WWW-домену додаються такі рядки:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
  SetHandler application/x-lsphp72
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
  SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
<IfModule lsapi_module>
  php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email администратора>"
  php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/testa/data/mod-tmp"
  php_admin_value session.save_path "/var/www/testa/data/mod-tmp"
  php_admin_value open_basedir "/var/www/testa/data:."
</IfModule>

CGI

Особливості режиму:

 • динамічний вміст обробляє Apache в режимі CGI;
 • налаштування PHP вказуються індивідуально для кожного користувача. Змінити їх може користувач у WWW → PHP → Налаштування;
 • кожен користувач ISPmanager може обрати версію PHP для своїх WWW-доменів, що працюють у цьому режимі;
 • найповільніший режим роботи.

При виборі цього режиму в файлі конфігурації Apache для WWW-домену додаються рядки такого виду:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
  SetHandler application/x-httpd-php5
</FilesMatch>
ScriptAlias /php-bin/ /var/www/php-bin-isp-php52/<владелец WWW-домена>/
AddHandler application/x-httpd-php5 .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Action application/x-httpd-php5 /php-bin/php

FastCGI (Apache)

Особливості режиму:

 • динамічний вміст обробляє Apache в режимі FastCGI;
 • налаштування PHP вказуються індивідуально для кожного користувача. Змінити їх може користувач у WWW → PHP → Налаштування;
 • кожен користувач ISPmanager може обрати версію PHP для своїх WWW-доменів, що працюють у цьому режимі;
 • за швидкістю роботи поступається "Модуль Apache", "LSAPI" та "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)", але перевищує "CGI".

При виборі цього режиму в файлі конфігурації Apache для WWW-домену додаються рядки:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
  SetHandler fcgid-script
  FCGIWrapper /var/www/php-bin/<владелец WWW-домена>/php
</FilesMatch>

Options +ExecCGI

FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

Особливості режиму:

 • динамічний вміст обробляє PHP-FPM;
 • налаштування PHP вказуються індивідуально для кожного користувача. Змінити їх може користувач у WWW → PHP → Налаштування;
 • можна використовувати тільки нативну версію PHP для роботи модуля, яка поширюється на всіх користувачів ISPmanager;
 • PHP-FPM не підтримує правила .htaccess;
 • найшвидший режим роботи.

При виборі цього режиму в файлі конфігурації Nginx для WWW-домену додаються рядки:

location @php {
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f <email администратора>";
  fastcgi_pass unix:/var/www/php-fpm/www-root.sock;
  fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.ph(?:p\d*|tml))(/?.+)$;
  try_files $uri =404;
  include fastcgi_params;